Nyheter

Invitasjon til 3 dagers autorisasjonskurs i relasjonsledelse

11-12. november + en dag i 2021

HVORDAN SKAPE MOTIVASJON OG ENERGI BLANT DINE MEDARBEIDERE
Som leder skal du skape resultater sammen med dine medarbeidere.

  • Hvor bevisst er du på relasjonens betydning i dette arbeidet?
  • Hvor bevisst er du på at du og dine kollegaer påvirker hverandre og hele arbeidsfellesskapets
    energi, motivasjon og evne til å skape disse resultatene?

Autorisasjonskurset i Relasjonsledelse gir deg grunnleggende og dypere forståelse for
Relasjonsledelse som lederstil, og hvordan denne teorien også gjør deg til en bedre kollega, partner og medmenneske. Lederstilen er vel dokumentert som den nye og mest effektive lederstilen, tilpasset nordiske forhold og demokratiske verdier.
Forskning viser at lederstilen forbedrer mål- og resultatoppnåelsen

I en gruppe på ca 12 stk., blir du på en god måte utfordret til å reflektere over egen praksis og de mulighetene som ligger i å gå fra ”posisjon til relasjon” når du skal lede dine medarbeidere og viktigste medspillere.

Kurset legger i første omgang vekt på bevisstgjøring av egen rolle som leder og/eller kollega, men kvalifiserer også til å
undervise andre i emnet – basert på boka ”Relasjonsledelse”, 5. utgave. Avslutningsvis får hver enkelt deltaker et Autorisasjonsbevis.

Første kursdag ledes av Jan Spurkeland, Leder i nettverket Relasjonsledelse Norge, utvikler av konseptet og forfatter av bøkene Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Prestasjonshjelp, Relasjonspedagogikk, Tilpasset ledelse og Relasjonell atferd i arbeidslivet.

Øvrige kursdager ledes av Roar Skare, spesialist i arbeids-og organisasjonspsykologi.

Invitasjon til kurs i relasjonsledelse 11-12. november 2020