Nyheter

Psykologi og jus i personalsaker og konflikter

Kurs 1-2. juni og 23. september

Kurset blir ledet av spesialist i organisasjonspsykologi og jurist med erfaring som HR-sjef.

Mål:

Bli trygg i håndtering av utfordrende medarbeidere.

Du får verktøy til å løse konflikter og kunnskap om lovverk for ryddige prosesser.

 

Kurset vil kombinere teori, arbeid med case og trening av ferdigheter for at du som leder skal få best mulig utbytte.

Du vil lære mer om:

 • Leder og arbeidsgiver, hvilke regler gjelder og hvordan anvende disse.
 • Hvordan vi fortolker verden! Psykologiskforståelse av konflikter og  hvordan håndtere disse i praksis.
 • Hvordan planlegge og gjennomføre den nødvendig samtalen.
 • Få nyttige råd om hvordan du som leder kan blir dyktigere på å korrigere adferd og gi tilbakemeldinger på en anerkjennende måte.
 • Hva er ressursene og forbedringsområdene til medarbeider? Hvordan motivere medarbeider for endring?
 • Ulike situasjoner krever ulike tilnærminger/metoder:
 • Medarbeidere som har vansker med å samarbeide med sine kolleger eller leder.
 • Medarbeidere som ikke utfører sin jobb på en tilfredsstillende måte.
 • Medarbeidere som er lite motivert i forhold til jobben.
 • Medarbeidere som strever med å tilegne seg nye arbeidsformer og vil fortsette som før.
 • Uakseptabel atferd på arbeidsplassen.
 • Problematisk sykefravær.

Målgruppe:

Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker. Kun 25 kursplasser.

Påmelding:

https://easyfact.no/reply/csgxezsbki

 Pris:

Pris kr 9000 eks. mva. – inkluderer kursavgift og dagpakker for 3 dager.

Påmelding er bindene, avmelding senere enn 14 dager før kursstart må kursavgift betales. Kursplass kan overtas av andre.

 

Organisasjonspsykologene Skare AS

Mob. 99644552

roar@orgskare.no

Før kursstart vil du få tilsendt mer informasjon.