Nyheter

Kvales arbeidslivsdager i Tromsø

22. – 23. mars 2023

Hva gjør du når omstillingsprosesser i bedriften fører til redusert behov for arbeidskraft? Og hva er god ledelse under omstilling? Dette er to av temaene som gjennomgås under Kvales arbeidslivsdager i Tromsø 22. – 23. mars.

Partner Mari Verling vil ta deg gjennom nedbemanning og sluttpakker, mens Roar Skare, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi vil gi gode råd om planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen.

Les mer og meld deg på her: https://lnkd.in/dgY9kAc8