Lederutvikling

Meld deg på Lederkompasset – lederprogrammet for deg som vil ha ny kunnskap og nye impulser for å utvikle dine lederferdigheter.

Logo LederkompassetLederkompasset er egnet for nye og erfarne ledere. Gjennom Lederkompasset blir du bevisst egne styrker og utviklingsområder i lederrollen. Du settes i stand til å realisere mer av ditt lederpotensiale, ved å tilegne deg innsikt og kompetanse om relevante ledertema og lederverktøy. Dette kombineres med at du får muligheten til refleksjon og trening i ulike lederferdigheter.

Læringsmål

Målet er at du skal bli tryggere i din lederrolle, og lære nye metoder og verktøy. Din gjennomføringsevne skal styrkes, og Lederkompasset skal være en arena for vekst og utvikling både som menneske og leder.

Vi er opptatt av å sikre mest mulig overføringsverdi og relevans til din arbeidsplass. Du vil derfor gjennom hele programmet jobbe med ditt personlige lederprosjekt knyttet opp til din arbeidshverdag. I Lederkompasset vil du og de andre deltakerne jobbe i små grupper og individuelt

Program  

Lederkompasset har oppstart i februar 2018, og består av fire samlinger.

Samling 1: 20.-21. februar 2018, Tromsø Villmarksenter 

Bli bevisst og tydelig som leder gjennom fokus på kommunikasjon og ledelse. Alle ledere har sterke sider og samtidig et utviklingspotensial. Vi hjelper deg å bli klar over hvor mulighetene og begrensningene ligger. Gjennom trening blir du bedre til å håndtere krevende medarbeidere og andre utfordringer på jobben.

Samling 2: 12.-13. april 2018, Sommarøy Hotell

Hvordan hente ut medarbeidernes utviklingspotensiale? Kjernen i ledelse er å vise retning, lede beslutningsprosesser og delegere. Utviklingssamtalen som arena for vekst og utvikling. Vi har metoder som letter de utfordrende samtalene, og trener deg i konflikthåndtering og gir deg oversikten som gjør deg trygg i utøvelsen av arbeidsgivers styringsrett.

Samling 3:  7.-8. juni. 2018, Alicante (avreise direktefly 6. juni )

Sentralt på denne samlingen er du og din lederstil, dine prioriteringer og valg sentrale. Hva har du lært på Lederkompasset. Hvordan har du implementert dette i jobben? Personlige verdier og virksomhetens verdier. Bli en modigere og en bedre samarbeidspartner. Prosessene fra gruppe til team blir belyst og drøftet.

Turen går til Elche, hvor vi også skal nyte deilig spansk mat og drikke, og ta del i flotte kulturopplevelser.

Samling 4: 21.-22. august 2018, Lyngen Lodge

Stikkord for samlingen er hvordan utvikle og øke konkurransekraften til virksomheten. For å oppnå gode resultater må du klare å koble virksomheten strategi til den enkeltes medarbeideres daglige leveranse. Bruk positiv psykologi til å motivere ved endring og omstilling. Du må også øke din innsikt og evne å lede ulike generasjoner av medarbeidere.

Pris

Lederkompasset koster 49 500 kroner og inkluderer materiell, arbeidspsykologiske verktøy og lederstilindikator. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.

Meld deg på her

 


Programmet ledes av:

Roar SkareRoar Skare, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi med over 20 års erfaring. Roar har jobbet som leder ved HR-senteret ved UNN, og har hatt stillinger i offentlig og privat sektor. Roar er spesielt god til å formidle teori over i praktisk handlinger. Han er en svært ettertraktet foredragsholder for bedrifter og universitet, og formidler gjerne erfaringer med gode historier.

Sidsel MeyerSidsel Helene Meyer, liker å gjøre andre god! Hun arbeider med forretnings- og organisasjonsutvikling, personlig utvikling og vekst for ledere og styrearbeid. Sidsel var høyskolelektor på BI, banksjef og markedssjef i bank og finans. Som grunder i Proffice Nord-Norge var rekruttering, utleie av arbeidskraft og karrierecoaching sentralt. Med master of management utdannelse og 40 yrkesaktive år, har hun stor verktøykasse.

Hege SteffensenHege V. Steffensen, jurist og bedriftsøkonom med erfaring fra privat og offentlig sektor. Hege har lang ledererfaring både med operativ og strategisk HR. Hun har svært god formidlingsevne og særlig kompetanse innen arbeidsrett, lederbistand, vanskelige samtaler, konflikthåndtering og løsningsfokusert tilnærming.