Samarbeidspartnere


Hege V. Steffensen, jurist og bedriftsøkonom med erfaring fra privat og offentlig sektor. Hege har lang ledererfaring både med operativ og strategisk HR. Hun har svært god formidlingsevne og særlig kompetanse innen arbeidsrett, lederbistand, vanskelige samtaler, konflikthåndtering og løsningsfokusert tilnærming.

 

Bente Stellander, spesialist i klinisk voksen psykologi med lang klinisk erfaring fra Psykisk helsevern/spesialisthelsetjenesten. Kjernekompetanse er kriseforståelse- og håndtering av aggresjonsproblematikk på individ og gruppe nivå,- herunder også erfaring med debrief og stressmestring.

Bente har vært leder i 12 år og kompetanse på temaer som samarbeidsutfordringer og kommunikasjonsproblem på arbeidsplassen og tilhørende konfliktreduserende tiltak.

Bente har en løsningsorientert tilnærming til problemene med et ressursorientert fokus.

Formell veilederutdannelse og lang erfaring fra både individuell og gruppebasert veiledning.